Der blev sat flere rekorder til Building Green 2019 i Forum.

Besøgsrekorden, som forhåbentlig betyder, at der er endnu flere end tidligere, som er klar til at gå nye veje i byggebranchen. Og for mit vedkommende ny rekord i hvor spændende messen kan være. Både talks, netværksmuligheder og ny teknologi virkede i bedre form end nogensinde før.

Min kunde Saga Wood har indledt samarbejde med norske Tewo. De producerer vægmoduler (i træ med træfiberisolering) i så små bidder, at selv mine skæve bamsehænder kan flytte rundt på dem.

Mine kunder Ventilationsvinduet og Saga Wood var blandt de første til at tage imod gæsterne. Og deres stande var meget flotte.

Som sædvanlig mødte jeg nogle nye producenter og lærte ny teknologi at kende. Så jeg var glad (hvilket du måske allerede havde udledt fra billedet ovenfor).

Bæredygtigt byggeri skal give flere kvadratmeter bolig

Dansk Arkitektur Center stod for paneldebatten “Beliggenhed, beliggenhed og bæredygtighed – hvordan kan branchen øge efterspørgslen på bæredygtige boliger?”

Ejendomsmægler Jesper Nielsen havde et spændende bud:

“Meromkostningen ved at vælge en bæredygtig bolig får mange til at stå af. Borgerne brandbeskattes allerede, så hvor skal pengene komme fra? Der skal være en gevinst for boligejeren. Kan man motivere dem med bedre rettigheder i lokalplanerne? Hvis vi får flere kvadratmeter og lavere ejendomsskat, vil det skabe efterspørgsel hos de private bygherrer.”

300 beslutninger i ét boligkøb

Ifølger den anden panelist, Peter Andreas Norn, senior market manager hos Rambøll, (og en række analyser som fx Sådan skaber vi mere bæredygtige byer) skal vi tage stilling til 300 forskellige kriterier, når vi køber bolig.

41 % af borgerne mener – ifølge rapporten – at de selv skal tage en del af ansvaret for at gøre byerne mere bæredygtige.

Problemerne er, som det kom frem under debatten, blandt andet, at byggebranchen er for konservativ. Men som Jesper Nielsen var inde på, er der et stort behov for, at det offentlige også ændrer nogle ting.

Det behøver faktisk ikke at være offentlige tilskud. Men fx er det en god idé at ændre på, hvor meget man skal betale for at få ført vand væk fra sin bolig (vandafledningsafgift).

For 72 % af de adspurgte vil gerne bruge overfladevand til at skylle ud i toilettet. 58 % vil gerne bruge det som drikkevand efter rensning.

Så er det ærgerligt, at den kommunale afgift holder de private bygherrer fra at investere i anlæg til opsamling og rensning af regnvand!

Peter Andreas Norn fra Rambøll og ejendomsmægler Jesper Nielsen talte om, hvordan man kan gøre bæredygtige boliger mere attraktive. Det var en særudgave af Dansk Arkitektur Centers MorgenDAC.

Fleksibilitet er bæredygtighed

Jesper Nielsen er vant til at hjælpe sine kunder med at se på de langsigtede muligheder i en bolig. Som han så udmærket sagde: “Fleksibilitet, som gør, at man kan bo længere tid i den samme bolig med sundt indeklima er også bæredygtighed.”

Peter Andreas Norn pointerede, at Danmark har gjort meget i forhold til vores energikilder. Nu er der meget mere at hente på at se på vores materialer. Han havde bare ikke set den overbevisende business case endnu.

De to kunne hurtigt blive enige om, at det offentlige skal på banen med en fælles mærkning, som kan gøre det lettere at være forbruger. Med byggebranchens opdelte værdikæde er det ifølge Peter Andreas Norn stort set umuligt at gøre det gennem privat initiativ.

Pensionskasserne og ejendomsudviklerne forholder sig til internationale standarder, mens de mindre producenter typisk ser på danske mærkninger. Resultatet er, at den private bygherre opgiver at forstå det.

Når man efter debatten (eller de to parallelle samtaler) kastede et blik ud over Forum, var der heldigvis masser af gode bud på, hvad vi kan gøre for at spare på energiforbruget i (og under byggeriet af) vores boliger.

Bæredygtige løsninger til byggeriet

Lige under debatten på balkonen var en af de mest geniale løsninger til sundt og bæredygtigt byggeri udstillet.

Ventilationsvinduet kan sammen med en varmepumpe spare enhver bygherre for plads, ventilationsanlæg og varmeforsyning som fx fjernvarme, solceller eller jordvarme.

(Bare jeg dog havde kendt til konceptet, da jeg skiftede vinduer i 2014! Så havde jeg sparet tvangstilslutningen til fjernvarme).

Ventilationsvinduet / Living Better havde i år en flot stand lige ved indgangen.

Norske Tewo har udviklet træmoduler til bæredygtigt byggeri. Det er lidt som at smække et hus sammen i forvoksede LEGO-klodser. De leveres med træfiberisolering (som forsinker varmen på vej ind i huset, så du hverken går til i løbet af dagen eller skal fryse om natten). Og ingen af dem vejer over 25 kilo.

Udover branchens giganter var der også flere spændende og nye virksomheder inden for vandbehandling, isolering, energi og klimaskærme. For eksempel danske Lagur, som har udviklet en kemi-fri dims til at fjerne kalk fra vandet – så man ikke skal bruge så meget sæbe eller skrappe kemikalier. Superfedt!

Arkitektur som grøn frontløber

Danske Arkitektvirksomheder havde også en spændende og noget mere sammenhængende paneldebat på Building Green.

Her nåede deltagerne til enighed om, at branchens aktører har et ansvar for at sige fra, når bygherren vil have en bygning med meget begrænsede muligheder for brug.

Skrækeksemplet var ifølge Katja Viltoft fra JJW Arkitekter KB Hallen, som kun kan bruges til koncerter om aftenen.

“Hvis vi ikke tænker bredere, kan vi ikke løse vores udfordringer. Vi må sige fra som branche over for bygherrer, som vil have bygninger med så få funktioner i vores mest bebyggede områder.”

Vejle er (så vidt jeg ved) en af de byer, som har størst problemer med oversvømmelser. I bunden af morænedalen tager byen vand ind fra alle sider, og det bliver kun værre. Det kan man bygge sig ud af. Men man har valgt at tænke anderledes.

Vejle har hentet inspiration i New Orleans, hvor man sikrede sig mod stormfloder, efter orkanen Katrina i 2005 oversvømmede og ødelagde meget af byen. Løsningen blev ikke kun støbte sikringer, men også nogle naturlige områder til effektiv forsinkelse og håndtering af vandet.

De mange byggerier på danske havne og især planen om at udbygge København mod øst på Lynetteholmen blev også vendt.

“Det er ærgerligt, at vi bliver ved med at bygge mod terrænnet. Der er alt for mange byggerier ud mod vandet. Vi skal tænke mere i at bygge vest for København og væk fra vandet,” sagde Rikke Juul Gram fra Schønherr.

Der var enighed i panelet om, at der i højere grad skal fokuseres på at optimere den eksisterende bygningsmasse i stedet for at rive det ned. Og så blev det heldigvis også til en sang, jeg nyder at høre…

Klimatilpasning skal udnyttes kreativt, så det både letter presset på kloakeringen og skaber mere liv i byen. Det kan blandt andet være ved at bygge skateparks, som alligevel ikke bruges i regnvejr (ligesom de fx har gjort det i Roskilde). Eller ved at erstatte belægning og græsplæner med gennemtænkt beplantning, som de gør så glimrende i Byblomst.

Jeg glæder mig til at se, hvad Building Green byder på i 2020!

Kæmper du med at få gjort opmærksom på din bæredygtige løsning? Så book en tid til en gratis samtale med mig. Jeg er helt tosset med emnet!